top of page

Trikovi i saveti: Šta uraditi kada izgubite konekciju

Putnici čije putovanje obuhvata više letova uz presedanje na nekom usputnom aerodromu su transferni putnici, a aerodrom na kome obavljaju presedanje naziva se transferni aerodrom.


Foto: Arhiva / Fly Naissus

Avio kompanije osim direktnih letova u svojoj ponudi putnicima nude i transferne letove, najčešće sa presedanjem na nekom aerodromu koji se naziva „čvorište“ (eng: Hub). Putnik koji poseduje avio kartu koja uključuje transfer na drugi avion i drugi let ostvaruje ista prava kao i svaki drugi putnik koji putuje direktno. Ukoliko je putniku izdata jedna karta za celokupno putovanje onda je avio kompanija odgovorna za gubitak konekcije u slučaju kašnjenja prvog leta. Transferni putnici takodje mogu putovati u sopstvenoj reziji. Recimo ukoliko zelite da iz Niša putujete za London, možete kupiti kartu iz Niša (do bilo koje od ponudjenih destinacija) i drugu kartu koja vas konektruje od aerdoroma na kojem ste sleteli do konačne destinacije. Važno je znati da se kod low cost kompanija ovakvi letovi tretiraju kao zasebni letovi, pa samim tim kompanije ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko iz bilo kog razloga ovakav let propustite.Kašnjenje prvog leta

Ukoliko prvi let kojim putnik stiže na transferni aerodrom kasni, putnika mogu čekati na ukrcavanje za naredni let, ali to nije obavezna praksa. O ovome odlučuje posada na drugom letu u dogovoru sa službenicima avio kompanije. Ukoliko prvi let razumno kasni, a drugi let ima mogućnosti kratkotrajnog odlaganja poletanja onda će avio kompanija sačekati svog putnika ili putnike. Ukoliko se proceni da je kašnjenje veliko ili da može ozbiljno narušiti dalji red letenja avio kompanije onda drugi let poleće na vreme, a putnik koji je propustio svoj tranzit ima mogućnost da problem reši rerutiranjem koje će dogovoriti sa predstavnikom aviokompanije.

U tom slučaju putnik neće imati nikakve dodatne troškove, a aviokompanije je dužna da mu obezbedi pomoć u vidu hrane i pića primerenu dužini čekanja na naredni let. Ako je novi let sledećeg dana, avio kompanije je obavezna da putniku obezbedi hotelski smeštaj (minimum tri zvezdice) kao I transfer od aerodroma do hotela i nazad.


Kod niskotartifnih avio kompanija ne postoji mogućnost čekanja putnika, jer jednostavno oni nisu obavezni za vaš transfer. Obavezno preporučujemo minimum 3 sata izmedju letova ukoliko imate vezni let u sopstvenoj režiji.


Minimalno vreme potrebno za konekcijuPrilikom pravljenja rezervacije sistemi su podešeni tako da automatski izbacuju nepovoljne konekcije iz prikaza.

Na osnovu minimalnog vremena potrebnog za konekciju (minimum connecting time) rezervacioni sistem prikazuje samo one konektovane letove koji putniku omogućavaju da obavi presedanje uz poštavnje svih usputnih aerodromskih procedura.Svaki aerodrom određuje sopstveno minimalno vreme na osnovu organizacije na aerodromu i njegove veličine, a aviokompanije su dužne to vreme da poštuju.

Aerodromske procedure

Transferni putnici moraju da prođu određene aerodromske procedure. Iako se nalaze u tranzitnoj aerodromskoj zoni, oni ponekad moraju da prođu pasošku kontrolu, ako je njihov transfer sa međunarodnog na domaći let. Ovo važi i kada se transfer obavlja sa vanšengenskog na unutaršengenski let. Osim pasoške kontrole putnik često treba da prođe i kontradiverzionu-kontrolu (KD kontrola) ili prilikom ulaska u gejt ili prilikom prolaska iz jedne u drugu aerodromsku zonu. Ovakve kontrole postoje unutar tranzitnih zona na svim mestima gde može doći do mešanja dolaznih i odlaznih putnika.

Registracija transfernih putnika je takođe obavezna ukoliko putnik nije registrovan za celokupno putovanje još na polaznom aerodromu. U tom slučaju on na početku putovanja dobija sve boarding karte (kupone za ukrcavanje), za svaki let posebno.

Ako se desi da izgubi kartu za ukrcavanje za naredni let, treba da se hitno javi na transferni šalter.

Prilikom registracije za naredni let putnik registruje i svoj prtljag obično do krajnje destinacije. Od ovog pravila se može odstupiti ukoliko se radi o transferu sa međunarodnog na domaći let. Tada pojedine države mogu zahtevati carinjenje unete robe i prtljag se mora preuzeti na transfernom aerodromu, potom treba da prođe carinsku proceduru i onda ponovo mora biti registrovan za naredni (domaći) let.


Kod niskotarifnih avio kompanija ne postoji mogućnost da svoj prtljag predate do krajdnjeg odredišta bas kao i u prethodnom primeru, jer avio kompanija nije obavezna za vaš transfer.

189 views0 comments

Comments


bottom of page