top of page

Direktorat: "Olakšan i pojednostavljen proces žalbi na rad avio komapnija i aerodroma"

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije saopštio je da je uveo "nov i praktičan" način podnošenja reklamacija putnika putem nove web forme dostupne na sajtu www.cad.gov.rs u odeljku koji se bavi zaštitom prava putnika.


Foto: Fly Naissus


Na ovaj način, kako navode, Direktorat nastoji da korisnicima olakša i pojednostavi proces podnošenja reklamacija, kako bi u svega par koraka mogli da upute svoju žalbu.


Reklamacije putnika na rad operatera vazduhoplova kao i operatera aerodroma, podnose se preko forme koja se nalazi na veb sajtu Direktorata na stranici "Prava putnika".


Istovremeno naglašavaju da onlajn podnošenje reklamacije na adresu e-pošte reklamacijeputnika@cad.gov.rs prestaje sa radom u sklopu automatizovanja procesa podnošenja reklamacija.


Podsetimo, na stotine srpskih putnika naročito tokom letnje sezone ostane zaglavljeno na raznim aerodromima zbog kašnjenja ili otkazivanja letova avio-kompanija, a neretko se dešava da i koferi budu zatureni zbog lošeg rada aerodromskih službi.


Zaštita prava i naknada


U ovakvim i sličnim situacijama putnici imaju garantovana prava Zakonom o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.


- Ako dođe do otkazivanja leta krivicom avio-prevozioca putnik može da zatraži zaštitu svojih prava i naknadu ako je let otkazan iz jednog od sledećih razloga: usled operativnih razloga, prekoračenje radnih sati posade, putnik nije registrovan zbog overbook-a (prodato je više mesta nego što je dostupno najčešće zbog promene tipa aviona), let je neprofitabilan, prevozilac ne može da dokaže razloge otkazivanja leta - navodi se na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva.

Objašnjeno je da usled vremenskih uslova, prirodne katastrofe, vojne operacije, vanrednog stanja, nametanja ograničenja i zabrane kretanja, štrajka zaposlenih u avio-industriji, nedostataka aviona koji predstavljaju opasnost za bezbednost putnika izuzev onih koji su mogli biti otklonjeni redovnim servisiranjem, avio-prevozilac nije odgovoran za otkazivanje.

Ukoliko let bude otkazan na dan polaska avio-prevoznik je dužan da putnicima uruči obaveštenje o pravima koje ima po zakonu.


Rokovi za reklamacije


- Dužan je da ponudi mogućnost izbora između povraćaja novca u vrednosti putne karte (ako ste odlučili da ne putujete) ili preusmeravanja puta ka krajnjoj destinaciji, da ponudi besplatne obroke i napitke, obezbedi hotelski smeštaj, prevoz do njega, omogući dva besplatna telefonska poziva, slanje poruka telefaksom ili elektronskom poštom, nadoknadi štetu (između 250 i 600 evra, u zavisnosti od dužine leta i ostvarenog kašnjenja tokom preusmeravanja puta) - stoji na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva.


Putnici imaju rok za podnošenje reklamacije 90 dana, dok avio-prevoznik ima rok od 60 dana da odgovori, nezavisno od toga putnici svoja prava mogu tražiti i pred sudom.Izvor: Kurir.rs

Comments


bottom of page