top of page

Trikovi i saveti: Zašto je bitno da imamo putno osiguranje u inostranstvu?

Ukoliko uskoro krećete na put, uz pasoš i prtljag obavezno bi sa sobom trebali poneti i – putno zdravstveno osiguranje.


Zašto putno zdravstveno osiguranje? Zato što su ista dostupna i praktična za kupovinu (online), a u slučaju da vam se dogodi neki zdravstveni problem kad ste u inostranstvu, verujte, sami ćete sebi čestitati na ovoj pametnoj odluci. Znate i sami staru izreku, bolje sprečiti nego lečiti, a kad treba lečiti u inostranstvu, troškovi mogu biti ogromni.Polisu putnog osiguranja uvek treba prilagoditi potrebama i karakteristikama puta. Lako se može dogoditi da zbog nepažnje ugovorite polisu koja vas neće pokriti baš u situacijama za koje postoji najveća verovatnoća da će se upravo to dogoditi.


Cene osiguranja zavise od lokaciji, trajanju puta, broju osoba, razlogu puta i samom sadržaju polise.  Sadržaj polise, odnosno situacije za koje se osiguravamo mogu se drastično razlikovati. Pokrića na kojima se možete osigurati kreću se već od 10.000 EUR pa sve do 100.000 EUR. O tome zavisi i cena, ali neke zemlje (Japan ili Kanada, npr.) neće vas ni pustiti u zemlju, ako niste osigurani na minimalno 50.000 EUR. Često se događa i da je poliSa putnog osiguranja predouslov za ulazak u neke od zemalja EU ili izdavanje vize.

Dodatno osiguranje daje vam veću sigurnost

Kod većine osiguravajućih kuća, prtljag, osiguranje od nezgode ili otkazivanje putovanja ugovara se zasebno. Odnosno, njihovo osguranje nije uključeno u standardni sadržaj polise. Svaka osiguravajuća kuća nudi te opcije, a neke od najčešćih (i najzanimljivijih) su:1. Osiguranje prtljaga

Ovo osiguanje se po prailu odnosni na vreme putovanja, a ne za vreme boravka u inostranstvu. Postoje osiguravajuće kuće koje prtljag osiguravaju za vreme odlaska i povratka, te u slučaju krađe i razbojstva tokom boravka u inostranstvu. Takođe, ne odnosi se samo na gubitak, nego i na kašnjenje, ali isključivo u slučaju kad putujete sredstvom javnog prevoza (npr. avion, voz, autobus)

Ukoliko se desi da vam aerodromu izgube prtljag, aerodrom je dužan da vam isplatiti naknadu. Naravno, novac nije neka uteha kad ostanete bez stvari, ali finansijska pomoć će sigurno dobro doći


2. Osiguranje od nezgode u slučaju invaliditeta ili smrti

Osigurani iznos možete birati, od 10.000/20.000 EUR pa naviše. Posebno se preporučuje u sitaucijama kada se na putu bavite nekim sportom (skijanje i sl.).


3. Osiguranje od otkazivanja putovanja

Po pravilo ovo osiguranje se gotovo uvek ugovara u turističkoj agenciji prilikom plaćanja aranžmana. Mana toga je što turistička agencija najčešće prodaje osiguranje samo jedne od osiguravajućih kuća. Time vam je mogućnost izbora smanjena.

U slučaju da otkažete putovanje bilo pre puta ili nakon što je putovanje već započeto – osiguravajuća kuća će vam po pravilu vratiti 90% iznosa koji ste uplatili turističkoj agenciji (90% neiskorištenog iznosa).


4. Osiguranje od privatne odgovornosti

Još jedno od zanimljivih, a pomalo zanemarenih je osiguranje privatne odgovornosti. Ono osiguranje vas pokriva u slučaju kada vi ili vaše dete učinite štetu drugoj osobi ili stvari. Ta osoba ima pravo da vas tuži. To kod nas možda nije praksa, ali je učestalo u zemljama u koje najčešće putujete.

Primera radi, vaše dete loptom pogodi i ošteti auto, ili vaš ljubimac nekoga ujede. Ukoliko ugovorite ovo osiguranje, osiguravajuća kuća će umesto vas podmiriti svu štetu.


Sve ovo vam zvuči komplikovano?

Jednim delo zaista je tako. Kad kupujte dobrovoljna osiguranja, cena jeste važna, ali važniji je sadržaj polise i prava koja ostvarujete, pa pre nego se povedete akcijama i popustima, obavezno uporedite cene i konzultirajte sta vase osigruanje pokriva.


Za kraj važno je znati da polisu međunarodnog putnog osiguranja nije moguće kupiti ukoliko se već nalazite u inostranstvu, pa vam savetujemo da isto kupite pre početka putovanja.


Mnogi turisti ne znaju za besplatno putno osiguranje


Ukoliko ste osiguranik RFZO, imate pravo na korišćenje besplatnog zdravstvenog osiguranja tokom putovanja u inostranstvo u trajanju do 90 dana ali isključivo u slučaju hitne medicinske pomoći.

Besplatno zdravstveno osiguranje možete koristiti u onim zemljama sa kojima Srbija ima međunarodne sporazume u oblasti zdravstvene zaštite.


Trenutno se na spisku nalazi 20 zemalja, među kojima su Austrija, Francuska, Holandija, Belgija, Slovenija, Crna Gora, Turska i dr.


U  slučaju da niste izvadili potvrdu pre putovanja, a da su vam pružene medicinske usluge  i iste budu naplaćene, možete direkciji RFZO podneti zahtev za naknadu troškova.

Da biste koristili besplatno zdravstveno osiguranje, neophodno je da nabavite dvojezični obrazac, odnosno potvrdu, koju izdaje nadležna filijala RFZO i to čini besplatno. Da bi Vam RFZO izdao polisu besplatnog zdravstvenog osiguranja, neophodno je mišljenje Lekarske komisije da niste bolovali i da ne bolujete od akutnih i hroničnih bolesti u poslednjih godinu dana.


Procedura izdavanja polise je u potpunosti besplatna. Maksimalni iznos besplatnog osiguranja je 30.000 evra.


Srećan put!

374 views0 comments

Comments


bottom of page