top of page

JP “Aerodrom Niš”, 30 godina nakon otvaranja uskoro i zvanično prestaje da postoji

Ugovor o pripajanju je potpisan, Vlada Srbije je dala saglasnost i čeka se samo odluka Agencije za privredne registre kako bi ovo jacon preduzeće i zvanično prestalo da postoji. Njegove ugovore, zaposlene, pa i adresu preuzeli su “Aerodromi Srbije”, koje je osnovala država


Foto: Aerodrom Niš


Na adresu Vazduhoplovaca broj 24, trenutno su registrovana 2 preduzeća - JP Aerodrom Niš i Aerodromi Srbije d.o.o. Uskoro, kako kažu u novoformiranom preduzeću, nakon odluke APR-a, na pomenutoj adresi ostaće samo jedno - ono koje je registrovala država - prenose Južne Vesti.Postupak registracije u APR-u se sprovodi u skladu sa Zakonom koji to propisuje i po njemu predviđenim rokovima. Privrednom društvu Aerodromi Srbije doo Niš je registrovano sedište u Nišu, nakon sprovođenja odluke o preseljenju iz Beograda u Niš od 24.06.2019. godine. Pravne posledice statusne promene pripajanja nastaju danom registracije statusne promene u APR-u - kažu u Aerodromima Srbije.

U ugovoru o pripajanju piše da se gase sve upravljačke funkcije u JP Aerodrom Niš, a u novoformiranom preduzeću kažu da ljudi neće ostajati bez posla, niti će biti novih zapošljavanja.


Aerodromi Srbije doo Niš pruzimaju sva prava i obaveze prema trenutno zaposlenima na aerodromu "Konstantin Veliki“ i oni će nastaviti da obavljaju svoje radne obaveze bez prestanka. Neće biti dodatnih novih zapošljavanja prouzrokovanih statusnom promenom pripajanja - kažu u Aerodromima Srbije.

Ovo preduzeće će, kako kažu, preuzeti i ugovore sa avio-kompanijama koje lete sa niškog aerodroma.


Sva prava, obaveze i odgovornosti iz ugovora koje je zaključilo preduzeće JP Aerodrom Niš, ne samo sa avio-kompanijama, već i sa svim ostalim dobavljačima i korisnicima usluga, prelaze u privredno društvo ,,Aerodromi Srbije” doo Niš koje stupa u ugovorne obaveze na mesto JP Aerodrom Niš - kažu u preduzeću.


Skupština ima samo jednog člana iz Vlade i puno ovlašćenja

Novoformirano preduzeće Aerodromi Srbije osnivačkim aktom predvidelo je i osnivanje Skupštine, ali ona će biti nešto drugačija nego inače. Zvaće se Skupština, ali imaće samo jednog člana i to onog kojeg postavi Vlada.


Ona će imati mogućnost da priprema i usvaja planove poslovanja, usvaja finansijske izveštaje, nadzire rad direktora i sa njim potpisuje ugovor o radu, odlučuje o statusnim promenama, donosi izmene osnivačkog akta, odlučuje o raspodeli dobiti, odlučuje o obrazovanju ogranka društva, pa čak i donosi poslovnik o svom radu.


To što će sve pobrojano pod imenom “Skupština” zapravo raditi samo jedan čovek kojeg je imenovala Vlada, u Aerodromima Srbije objašnjavaju statusom preduzeća.


Aerodromi Srbije d.o.o Niš nemaju status javnog preduzeća već status društva sa ograničenom odgovornošću jednočlanog osnivača Republike Srbije, koji ima jednog predstavnika kapitala u Skupštini privrednog društva, u skladu sa osnivačkim aktom - poručuju iz preduzeća.

U sastavu novoformiranog preduzeća je i Aerodrom “Morava” u Lađevcima, ali on nije pripojen matičnom preduzeću kao što je slučaj sa niškim aerodromom, već se vodi kao ogranak. Međutim, u Aerodromima Srbije kažu da to nije primenjeno na niški aerodrom zbog uštede.


Kako je sedište privrednog društva Aerodromi Srbije doo u Nišu, za obavljanje osnovne delatnosti u sedištu društva tj. na aerodromu "Konstantin Veliki“ u Nišu, nije potrebno organizovati dodatne organizacione oblike koje bi proizvele nepotrebne troškove - kažu u Aerodrmima Srbije.

Podsetimo, država je, i pored protesta Nišlija, zvanično postala vlasnik niškog Aerodroma “Konstantin Veliki” u avgustu prošle godine. Preduzeće Aerodromi Srbije osnovano je 2016. godine, a selidbu njegovog sedišta u Niš najavio je u februaru pomoćnik ministarke saobraćaja Zoran Ilić.


U aprilu ove godine za direktora ovog preduzeća imenovan je niški većnik Mihajlo Zdravković.


Izvor: Južne Vesti223 views0 comments

Comentários


bottom of page