top of page

Šta znači skraćenica INI - aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu

Oznake aerodroma potiču iz IATA koda, koji je skraćenica za Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj. To udruženje je globalna organizacija koja okuplja aviokompanije i ima za cilj da standardizuje i olakša različite aspekte vazdušnog saobraćaja, uključujući identifikaciju aerodroma.


Ilustracija: Fly Naissus

Svi aerodromi u svetu imaju jedinstveno ime koje ih razlikuje od ostalih, a obično ove skraćenice koje se koriste za njihovo identifikovanje potiču od prvih slova imena grada u kojem se nalaze. Aerodrom u Beogradu tako ima skraćenice BEG ili aerodrom u Frankfurtu FRA, ali u slučaju aerodroma u Nišu, njegove skraćenice su INI.


Ovaj način označavanja aerodroma poznat je kao IATA kod (Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj, po njegovim skraćenicama na engleskom). Ova organizacija okuplja avio-kompanije širom sveta, a njen glavni cilj je podsticanje saradnje među avio-kompanijama i efikasnost vazdušnog saobraćaja. I to je glavni razlog stvaranja IATA kodova za aerodrome, radi olakšavanja njihovog identifikovanja.


Poreklo akronima INI


U slučaju aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu kada su se želele koristiti skraćenice koje bi odgovarale njegovog imenu, NIS je već bio zauzet od strane drugog aerodroma tačnije Aerodroma na Simberi ostrvu u Papua Nova Gvineji. Stoga su iz IATE izabrana druga slova iz imena grada (NI), dok je ispred dodato slovo I, koji najverovatnije dolazi iz reči ´international´ koja znači medjunardoni, pa je tako IATA kod za niški aerodrom dobio akonim INI.



Kako se formira IATA kod


Ovi kodovi se sastoje od kombinacije tri velika slova. Početna namera s njima bila je da se razlikuju jedni aerodromi od drugih, ali s obzirom na to da se sektor avijacije neprekidno širi, od više od 20.000 terminala širom sveta, više od 300 se ponavlja.


IATA kod se koristi za putnike, ne za interni operativni ili navigacijski rad aviona, pa ne bi bilo rizika od zabune. Na ovaj način, ovaj kod se pojavljuje u pretraživačima letova, u dokumentaciji putnika prilikom kupovine karte ili na karticama za ukrcavanje i oznakama prtljaga za prijavljivanje.







3,625 views0 comments

Comments


bottom of page