top of page

Trikovi i saveti: Saglasnost roditelja za putovanja dece u inostrastvo

Kada je reč o putovanjima u inostranstvo uvek je prisutna jedna od nedoumica koja se odnosi na putovanje maloletnih lica preko granice. Saznajte u kojim slučajevima je potrebna roditeljska saglasnost


Foto: Ilustracija

Situacije su različite i ne može se predvideti reakcija granične policije. Naime, može vam se dogoditi da vam jednom traže dozvolu na primer, oca odnosno majke ukoliko vodite dete preko granice a drugi put, da vam pisanu dozvolu niko ne traži. To se zove saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo i možda je bolje imati papir uz sebe.


U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu, međutim, da zakon ne predviđa obavezu posedovanja saglasnosti ukoliko dete putuje samo, sa pratiocima ili s jednim roditeljem. Radi se o Zakonu o prelaženju državne granice i kretanju u graničnom pojasu koji ovako nešto ne reguliše već samo obavezu posedovanja važeće putne isprave.


Zakon o zaštiti državne granice ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 20/2015 – dr. zakon) predviđa da je za prelazak granice Republike Srbije potrebna samo važeća putna isprava. 

Ono što, međutim, ostaje nepoznanica jeste činjenica da u MUP-u sugerišu da je poželjno posedovati pismenu saglasnost roditelja, pre svega zbog sve učestalijih kriminalnih pojava, poput trgovine decom i sl. Na taj način se pojednostavljuje i skraćuje procedura kontrole prelaženja granice. Ono što je možda važnije jeste činjenica da je u nekim zemljama tranzita ili destinacije saglasnost potrebna.


Ukoliko prilikom gore navedene provere utvrdite da vam je potrebna potvrda, neophodno je da znate da se ista potpisuje i overava kod javnog beležnika. 


Formular možete preuzeti ovde (potrebna su vam dva primerka jer jedan ostaje kod notara).
7,698 views0 comments

Comments


bottom of page