top of page

Ministarstvo saobraćaja: Tender nije namešten za Air Srbiju

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture reagovalo je prošlog petka na optužbe da je tender za obavljanje avio-prevoza na linijama od javnog značaja „namešten za Er Srbiju“. Ministarstvo je listu Danas odgovorilo zbog teksta „Tender namešten za Er Srbiju, žaba za loukostere“.


Ilustracija: Air Serbia

– U tekstu se tendenciozno, neargumentovano, i pre svega netačno, prejudicira namera države da na diskriminišući način dodeli subvencije Er Srbiji i time eliminiše potencijalne druge učesnike, prvenstveno loukost kompanije, na javnom pozivu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje avio-prevoza na linijama proglašenim za linije od javnog interesa.

Javni poziv je napravljen prema evropskom modelu i „uputstvu“ za izbor avio-kompanije koja će pružati uslugu avio-prevoza na linijama u javnom interesu. Uslovi iz javnog poziva su postavljeni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Zakonom o vazdušnom saobraćaju, Uredbom o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju, Odlukom o proglašenju linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju, Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluge prevoza na liniji u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju, Rešenjem o obrazovanju komisije u postupku javne nabavke za pružanje usluge prevoza na liniji u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju, saglasnosti Ministarstva finansija za preuzimanje obaveza po osnovu ugovora koji zbog prirode rashoda zahtevaju plaćanje u više godina i, na kraju, pošto je komisija koja sprovodi postupak javne nabavke objavila javni poziv za dostavljanje ponuda po priloženoj konkursnoj dokumentaciji, nakon objavljivanja ovog poziva, u skladu sa zakonom određen je Građanski nadzornik.


U delu „Tehnička specifikacija“, kriterijumi koji su predmet tendencioznih navoda jesu oni koje treba da ispuni avio-kompanija (ponuđač) u potpunosti prema odgovarajućoj evropskoj praksi koja se primenjuje već niz godina pod nazivom: „Smernice za tumačenje Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Evropskog parlamenta i Veća – obaveze javnih usluga (Public Service Obligations (PSO)).


O svim aktivnostima na uvođenju linija u javnom interesu od samog početka, u skladu sa navedenim propisima, uključene su i konsultovane nadležne agencije Evropske komisije, prvenstveno DG MOVE (Direkcija za mobilnost i transport).


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obezbedilo je transparentnost postupka, nepristrasnost u izboru avio-kompanija koje će obavljati ovu vrstu usluga i puno poštovanje principa slične prakse koja se primenjuje u Evropskoj uniji.


Takođe napominjemo da nije ništa neobično – štaviše postoje brojni primeri – u zemljama Evropske unije gde je sproveden ovakav postupak i gde postoje domaći avio-prevozioci, da su oni na tenderu i pobedili. – stoji u odgovoru.


Ministarstvo dalje odgovara Bojanu Avramoviću, nekadašnjem direktoru Regionalne agencije Jug:


– Tvrdnjama o nesigurnosti ponuđača u isplatu po ugovoru kao “odbijajućem faktoru za sve avio-kompanije koje nisu nacionalne” takođe se pokušava obmanuti javnost, o čemu govori već pomenuta saglasnost Ministarstva finansija za preuzimanje obaveza po osnovu ugovora koji zbog prirode rashoda zahtevaju plaćanje u više godina.

Avramović takođe navodi sledeće: “Ministarstvo saobraćaja je tadašnjem direktoru niškog aerodroma i meni zameralo “preniske” aerodromske takse od tri evra, koje smo utvrdili konkretnim i strateškim odlukama, nazivajući ih “neodrživim rešenjem, a sada će, po svoj prilici, to neodrživo rešenje rado ponuditi i nacionalnom avio-prevozniku. I uz takvu pogodnost, verovatno će im dati još 1,8 milijardi dinara iz državnog budžeta.”


Naime, upravo je neodgovornim odlukama prethodnog menadžmenta, novi menadžment aerodroma doveden u nezavidnu poziciju, jer ugovorene cene nije u mogućnosti da menja zbog propisanog načina izmena cena preporučenog međunarodnom praksom, za šta u ovom trenutku nisu ispunjeni uslovi. U još nepovoljnijoj situaciji je Republika Srbija, koja iz budžeta svih građana mora da pokriva sve veće gubitke i operativne troškove JP “Aerodrom Niš”.


O stručnosti onih koji danas kritikuju poslovanje niškog aerodroma, kao i odluku države o uvođenju avio-linija od javnog interesa, govori i to da je, nakon prvih najava opredeljenosti ka loukost avio-prevoziocima i prognoza koje je iznela potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u junu 2014, prilikom posete niškom aerodromu, RRA uradila elaborate koji su bili neprihvatljivo loši i lošim prognozama pravili pogrešne osnove za dalje poslovanje. Oni koji danas sebi pripisuju zasluge za povećanje rasta broja putnika na Aerodromu “Konstantin Veliki” u prethodnih nekoliko godina uglavnom su bili prisutni kao svedoci rezultata koji je isključiva posledica direktnog rada Vlade RS, od saobraćajnih prognoza do obezbeđenja potrebnog opremanja za početak operacija, koje su sprovedene uz finansijsku pomoć i podršku subjekata Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sektora za vazdušni saobraćaj. Podsećamo da na niškom aerodromu nisu menjani komercijalni uslovi za avio-kompanije, dok su bezbednost i efikasnost u pripremi vazduhopolova podignuti na viši nivo, upravo zahvaljujući ulaganjima države u ovaj aerodrom.

Takođe podsećamo da avio-prevozioci na tržištu nastupaju kroz različite modele, boreći za što veći deo „kolača”, kako loukost kompanije, tako i svi drugi. Drugim rečima, rade tamo gde im se linija pokaže komercijalno održivom. Oni koji kritikuju u medijima pad saobraćaja na niškom aerodromu u prvom kvartalu sezone zima 2018/2019, otkazivanjem jedne linije “Viz era” od Niša do Malmea, ne navode da je to posledica loših rezultata, tj. slabijeg interesovanja putnika na toj liniji početkom sezone zima 2018/2019. Da je ukidanje te linije tokom zime bilo posledica vraćanja aerodroma u vlasništvo RS, isti prevozilac ne bi letove na istoj liniji obnovio u sezoni leto 2019.


Na kraju, ono što ostaje nejasno je koga i čiji interes štiti Avramović izražavanjem zabrinutosti zbog eventualne konkurentnosti i odlaska loukostera sa neke od linija, jer konkurenciju loukosteru može predstavljati samo onaj koji za građane ponudi bolje uslove što se destinacije i cene prevoza tiče, pa je nejasno da li time stavlja interese loukostera iznad interesa svih drugih pružalaca usluga avio-prevoza, i što je još važnije, iznad interesa građana Niša, južne i jugoistočne Srbije i privrede regiona na čijem se čelu, kao direktor “RRA Jug”, doskoro nalazio. – stoji u odgovoru Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. - prenosi portal Tango Six.


165 views0 comments

Comments


bottom of page