top of page

Postupak održavanja i sprovođenja nagradne

igre i izvlačenja nagrada:

 

Nagradna igra se održava se online i u njoj mogu učestvovati sva punoletna lica, sa prebivalištem u Republici Srbiji ili inostranstvu.

U nagradnoj igri može da učestvuje svako ko se pridržava osnovnih pravila ove nagradne igre.

Da biste učestvovali u izvlačenju za glavnu nagradu, 2x povratne avionske karte na liniji Niš-Beč* potrebno je:

1. Lajkovati fejsbuk stranicu Fly Naissus www.facebook.com/flynaissus

2. Pozvati sve prijatelje da nas zaprate

3. Tagujte najmanje 10 od svojih prijatelja u komentaru i podelite naš post

4. Sačekate 1.jun.2019 i vidite da li ste osvojili vrednu nagradu

Svi učesnici ove nagradne igre moraju se strogo pridržavati pravila i ispuniti uslove definisane ovim pravilnikom kako bi ostvarili pravo na nagradu.

Proglašenje pobednika obaviće se 1.juna 2019 godine u 12:00.

 

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati i neće se smatrati učesnicima nagradne igre lica koja ne poštuju pravila nagradne igre. U slučaju da dobitnik nagrade bude diskvalifikovan zbog neispunjavanja uslova utvrđenim ovim pravilima ili odbije da prihvati nagradu ili mu ne bude bilo moguće uručiti nagradu na način i pod uslovima definisanim  ovim pravilima, organizator će u roku od 15 dana od dana nagradnog izvlačenja organizovati dodatno izvlačenje na kojem će biti izvučeni rezervni dobitnici nagrada po istom principu kao kod nagradnog izvlačenja definisanog ovom tačkom.

 

Sve nagrade su neprenosive i ne mogu biti zamenjene za novčani iznos. Nagradu može preuzeti dobitnik ili ovlašteni punomoćnik dobitnika putem posebne punomoći overene od strane nadležnog organa.

 

Saglasnost učesnika:

Učestvovanjem u nagradnoj igri, svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa ovim pravilima, kao i da prihvata prava i obaveze iz ovih pravila, uključujući i to da daje svoju saglasnost da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slike mogu koristiti od strane organizatora, objave u štampanim ili elektronskim medijima bez naknade ili dodatne saglasnosti, u isključivu svrhu promocije ove nagradne igre i organizatora.

 

Rok za podizanje nagrada i način preuzimanja nagrada od strane dobitnika:

Nagrade će dobitnicima biti uručene po završetku izvlačenja nagrada, a o načinu preuzimanja odnosno uručenja nagrada dobitnici će biti obavješteni pisanim ili telefonskim putem, nakon izvlačenja nagrada, a najkasnije u roku od 8 radnih dana od dana izvlačenja.

Rok za korišćenje avio karata mora biti dogovoren sa portalom Fly Naissus, najmanje 15 dana od datuma proglašenja pobednika.  Ukoliko dobitnik ne dogovori preuzimanje nagrade u datom roku, odnosno ne dostavi lične podatke kako bi nagrada mogla biti iskorišćena,  prestaju dalje obaveze Portala Fly Naissus prema dobitniku.

Svaki dobitnik mora da priloži svoj pasoš i pasoš pratioca, kako bi se ispunili opšti uslovi o rezervaciji karata. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik potpisuje obrazac Izjave o prijemu nagrade čime prestaju dalje obaveze Portala Fly Naissus  prema dobitnicima.

 

Prekid  nagradne  igre:

Fly Naissus kao organizator nagradne igre ima pravo da uz javno obavještenje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede i zloupotrebe prava nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja  koji imaju karakter  više sile. Nagradna igra se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje pokretač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti ili izbeći neregulatnosti toka nagradne igre.

Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obavešteni putem naše stranice na društvenoj mreži facebook, kao i internet sajta našeg portala www.flynaissus.com. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknaditi troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

 

Obavještavanje o nagradi

Nagrada podrazumeva 2x avio karte na relaciji Niš-Beč*, u datumima po izoru organizatora, sa prioritetnim ukrcavanjem, asigniranim sedištima i ručnim prtljagom. Nagrada ne podrazumeva smeštaj, transfer, zamena datuma, imena i prezimena i bilo kojih drugih podataka dostavljenih od strane pobednika, putno osiguranje, vize, džeparac niti bilo koji drugi vid troškova.

* Organizator ima prava promene destinacije nakon zavšetka nagradne igre, u zavisnosti od dostupnosti letova iz Niša.

Organizaor ima pravo izbora avio kompanije po svom nahodjenju.

Rešavanje sporova:

Svi eventualni sporovi između organizatora nagradne igre i učesnika rešavaće se sporazumno,  a portal Fly Naissus odriče se svih odgovornosti bez prava žalbe.

Portal Fly Naissus ima pravo izmene ovih pravila bez prethodne najave.

bottom of page