top of page

IATA predstavila interaktivnu mapu sveta o ograničenju putovanja tokom pandemije

Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz (IATA) predstavila je interaktivnu mapu sveta u sa ciljem da putnicima pruži informacije o zdravstvenim upozorenjima, potrebnim dokumentima i mogućim ograničenjima u zemljama u kojima planiraju putovanjeFoto: flynaissus


U pokušaju da se putnicima obezbedi što veća sigurnost prilikom putovanja, Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz (IATA) predstavila je interaktivnu mapu sveta na kojoj su navedeni svi propisi o ulasku za svaku zemlju ponaosob. Mapa kojoj se može pristupiti putem interneta ažurira se više od 200 puta dnevno, pružajući putnicima informacije o ograničenjima, zdravstvenim upozorenjima i potrebnoj dokumentaciji na svakoj destinaciji. Mapu mozete pogledati ovde.

Srbija na mapi jedina zemlja u Evropi pored Turske gde nisu primijenjeni nikakvi propisi vezani za Coronavirus (COVID-19) prilikom putoavanja.

"Dok se vazduhoplovna industrija polako priprema za sigurno nastavljanje letova, putnici će morati da znaju koje su granice zemlje otvorene i koja zdravstvena ograničenja postoje. Ova mapa je 100% verodostojna, i izradjena je kako bi putnici dobili kompletne i tačne informacije o putovanjima tokom pandemije “, kaže zamenik direktora IATA Anish Chand.

Interaktivna mapa sveta IATA Covid-19 dostupna je i na mobilnim uređajima, koja ce svim korisnicima u realnom vremenu slati obaveštenja o svim ažuriranim informacijama vezanim za virus Covid-19 i putoavanjima.

U istraživanju koje je naručila IATA više od 80% putnika priznalo je da su tako zabrinuti zbog mogućih ograničenja, naročito karantina. "Pošto se ograničenja brzo menjaju od zemlje do zemlje tokom pandemije, ovaj novi resurs je pravovremen i važan za planiranje putovanja", naglašava IATA.

118 views0 comments

Comments


bottom of page