top of page

Dobra vest za nervozne putnike - putovanje avionom trenutno najsigurnije u Evropi

Prema izveštajima IATA-e, avionski saobraćaj u Evropi dostigao je najviši nivo sigurnosti u svojoj istoriji, a orena bezbednosni rezultati za 2023. godinu nastavljaju da pokazuju da je letenje najsigurniji način transporta


Foto: Fly Naissus

Letenje u Evropi je na najsigurnijem nivou od početka evidentiranja, prema novim istraživanjima Međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj (IATA).


Nalazi u njihovom godišnjem izveštaju o bezbednosti za globalni vazduhoplov za 2023. godinu pokazuju da je u Evropi, sama "sveukupna" stopa nesreća poboljšana sa 0,98 nesreća na milion u 2022. godini na 0,48 nesreća u 2023. godini.


Ta statistika je značajno bolja od kontinentalnog petogodišnjeg proseka od 0,77 nesreća na milion.

Štaviše, Evropa ima nulti rizik od smrtnih slučajeva od 2018. godine. Zanimljivo je da je najveći deo zabeleženih nesreća rezultat kolapsa stajnog trapa, nešto što se događa kada mehanizmi aviona ne funkcionišu ispravno.


"Bezbednosni rezultati za 2023. godinu nastavljaju da pokazuju da je letenje najsigurniji način transporta. Avijacija svoj najveći prioritet stavlja na bezbednost i to se vidi u rezultatima za 2023. godinu. Avio-operacije nisu imale gubitke trupa ili smrtnih slučajeva. Takođe, 2023. godina je zabeležila najniži rizik od smrtnosti i 'sveukupnu' stopu nesreća do sada." rekao je Vili Volš, generalni direktor IATA-e


Sa povećanjem obima letova, povećala se i sigurnost na letovima


Tokom 2023. godine, zabeleženo je oko 37 miliona avionskih pokreta - kako mlaznih tako i turboprop aviona - što predstavlja povećanje od 17% u poređenju sa prethodnom godinom.

Na globalnom nivou, stopa 'sveukupnih' nesreća bila je 0,80 po milionu - što znači jednu nesreću na svakih 1,26 miliona letova.


To nije samo poboljšanje u odnosu na 1,30 u 2022. godini - već i najniža ukupna stopa u protekloj deceniji. Rizik od smrtnosti prilikom letenja takođe je značajno smanjen, posebno u poslednjih 5 godina.


Statistički gledano, na tom nivou sigurnosti, osoba bi morala leteti avionom svaki dan 103.239 godina da bi doživela fatalnu nesreću.

Vili Volš, generalni direktor IATA-e, ističe da iako su nalazi pozitivni, još uvek ima prostora za unapređenje sigurnosti vazdušnog putovanja.


"Čak i ako je letenje među najsigurnijim aktivnostima koje osoba može da obavi, uvek postoji prostor za poboljšanje. To je ono što smo radili tokom cele naše istorije. I nastavićemo da činimo letenje sve sigurnijim," rekao je Volš.


"Poboljšanja u sigurnosti i sprečavanje budućih nesreća proističu iz učenja iz prošlih incidenata. Za avio-kompanije, to znači negovanje snažne sigurnosne kulture u kojoj svaki zaposleni oseća odgovornost za sigurnost i motivisan je i očekuje se da prijavljuje informacije vezane za sigurnost," dodao je.


Comments


bottom of page