top of page

Air Serbia pokreće pregovore o konsolidaciji dugova

Nacionalna avio-kompanija Air Serbia je pokrenula intenzivnu komunikaciju sa svojim kreditorima EA Partners I BV i EA Partners II BV, u cilju razmatranja restrukturiranja kreditnih obaveza


Foto: Air Serbia

Usled izbijanja pandemije COVID-19 i posledičnih ograničenja u putovanjima, kompanija Air Serbia koja je delimično ili u potpunosti sprečena da obavlja komercijalne letove, obavestila svoje partnere da možda neće moći da ispuni svoje obaveze i plaćanja.


Imajući u vidu da je civilno vazduhoplovstvo jedna od industrija koje su najteže pogođene u ovoj krizi, avio-kompanije širom sveta razmatraju svoje obaveze i u saradnji sa kreditorima, pokušavaju da postignu održive dogovore, koji će omogućiti kompanijama da nastave sa obnovom letova, poboljšavanjem svih pokazatelja i finansijskim oporavkom.


Air Serbia je svojim kreditorima EA Partners I BV i EA Partners II BV poslala konkretan objedinjeni predlog revidiranih iznosa i dinamike otplate kredita

Postojeće COVID-19 okruženje i prepreke u obavljanju saobraćaja doveli su do toga da je kompanija bila prinuđena da preduzme taj korak da bi očuvala sposobnost održivog poslovanja u trenutku kada se izađe iz pandemije i normalno obavljanje saobraćaja može da se nastavi.


U tom smislu, i Air Serbia je svojim kreditorima EA Partners I BV i EA Partners II BV poslala konkretan objedinjeni predlog revidiranih iznosa i dinamike otplate kredita, u dobroj veri da se kroz pregovore može doći do obostrano prihvatljivog rešenja. Važno je napomenuti da Air Serbia u odnosu prema datim kreditorima, kao i prema svim svojim drugim dobavljačima i kreditorima – bankama, dobavljačima, lizing kompanijama, do današnjeg dana redovno izmiruje sve svoje obaveze.


Srpska nacionalna avio-kompanija ima snažnu podršku svih uključenih strana u procesu prilagođavanja poslovanja i daljeg razvoja kompanije u izmenjenim okolnostima na tržištu usled pandemije COVID-19.


80 views0 comments
bottom of page